Reflü ameliyatlarının tekrarlanması gerekir" inanışı doğru mudur

Reflü ameliyatlarının tekrarlanması gerekir" inanışı doğru mudur?

Bu inanış doğru değildir. Laparoskopik cerrahide başarıyı sağlayan en önemli faktör cerrahın tecrübesidir. Tecrübeli cerrahlarda 10 yıllık nüks oranı özellikle yama yönteminin gelişmesi ile yüzde 5'in altına düşmüştür.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !